Hoppa till huvudinnehåll

Urval

Urval betyder att ibland måste kommunen prioritera vilka som mest behöver utbildning om pengarna inte räcker till. Därför görs ett urval enlighet med 3 kap. 7 § förordningen om vuxenutbildning, SFS 2011:1108.

Om du får avslag på din ansökan kan det bero på ett eller flera av följande alternativ:

  • Du har redan betyg i sökt kurs. Du har inte alltid rätt att ”läsa om” en kurs för högre betyg. Du kan däremot göra en prövning i kursen. Kontakta studie- och yrkesvägledare.
  • Du läser redan på heltid.
  • Du vill höja ditt meritvärde för att komma in på högskola eller universitet. Du kan däremot ansöka om prövning i kurserna. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare. Tänk på att ett billigare sätt att komma in på din önskade utbildning är att få bra resultat på högskoleprovet.
  • Du har sökt en kurs som inte är behörighetsgivande till högre utbildning och därför inte prioriteras.
  • Du har universitets- eller högskoleutbildning och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
  • Du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande med grundläggande behörighet att söka till universitets- eller högskoleutbildning, och därmed inte tillhör en prioriterad grupp. Andra med kortare utbildningsbakgrund går före i kön.
  • Du har sedan tidigare beviljats och slutfört studier inom vuxenutbildningen.

Om kursen inte startar

Om kursen du sökt har för få sökanden kan skolan besluta att inte starta kursen. De ska då meddela dig snarast så att du kan söka till en annan motsvarande kurs hos samma eller annan anordnare. Så här gör du om kursen inte startar:

  • Leta upp en annan utbildningsanordnare
  • Kontakta anordnaren för att höra om kursen startar och om det finns plats
  • Be administratör/syv på den nya skolan kontakta vuxenutbildningen i Flens kommun som kan bekräfta att de kan ta emot dig

Vanliga frågor och svar

När får jag veta om jag blivit antagen?

Det är den skolan som du ansökt till som kontaktar dig om du blivit antagen. Du måste själv hålla reda på vilka ansökningstider din utbildning har.Om du inte blir antagen hör Vuxenutbildningen i Flen av sig till dig. Du har alltid rätt att söka igen eller överklaga beslutet.

Varför blev jag inte antagen?

Se priolistan ovan. Det kan också vara många sökande och ett visst antal platser. Du kanske inte var behörig till utbildningen.

Hur kan jag överklaga beslutet?

Du skriver en formell överklagan till skolan där du ger argument varför du känner dig förbigången (åtsidosatt) och om varför du tycker att du borde få gå utbildningen. Det finns ingen mall för överklagan, men det är viktigt att du uppger namn, adress, personnummer, telefonnummer, email och exakt vilket utbildning du sökt.
Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2020-11-02 15:10:00