Hoppa till huvudinnehåll

Betyg & särskild prövning

Efter avslutad kurs registrerar vi ditt betyg. Du bestämmer själv när och vilka betyg du vill ha utskrivna. Det innebär att du måste beställa betygen, de kommer inte automatiskt.

Har du själv skaffat dig kunskaper i en kurs eller vill höja ditt betyg, kan du göra en särskild prövning.

Betyg

Betyg sätts i samband med att kursen avslutas. Det betyg som läraren sätter kan inte överklagas. Om du läser hos en av våra utbildningspartners så måste den skola skicka betygen till oss så att vi kan registrera dem. Efter att vi fått uppgifterna från din utbildningsanordnare har våra administratörer två veckor på sig att ordna betygsdokumentet. Har du bråttom med dina betyg till t ex antagning till högre studier är det viktigt att du är ute i god tid så att du hinner få dina betyg.

Till alla kurser finns nationellt utarbetade betygskriterier. Läraren informerar om vad som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna. Du har också rätt att få veta hur du ligger till.

Beställa betyg

För att beställa enstaka betyg gör du så här:

Beställ betyg via vår e-tjänst. För att komma till e-tjänsten klicka här .

1. Du loggar in med bank-ID eller personlig kod.

2. Under fliken ”Min ansökan” kan du beställa betyg.

Handläggningstid för betyg är 14 dagar så tänk på att vara ute i god tid.
Om du ska söka högskola/universitet är det du som själv måste skicka in dina betyg. Givetvis kan du få hjälp på skolan att skanna in dina betyg så att du lätt kan ladda upp dem på dina sidor hos antagning.se

Särskild prövning

Har du själv skaffat dig kunskaper i en kurs eller vill höja ditt betyg? Eller föredrar du att läsa själv? Då kan du göra en särskild prövning. För att kunna få ett betyg i en kurs ska du uppvisa kunskaper och förmågor i hela kursen. Nedan finns aktuella kursplaner där du kan läsa om centralt innehåll och betygskriterier.

Kursplaner och betygsmål:

Klicka på länkarna nedan för att hitta information om kursplaner och betygsmål.

Gymnasiekurser

Grundläggande kurser

Svenska för invandrare (SFI)

Prövningen består av flera delar. Det kan vara t ex informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.

Undervisning eller handledning ingår inte i prövningen, men ansvarig för särskild prövning kan ge dig råd och tips.

Är du osäker på vilken kurs du ska göra prövning i är det bra att du kontaktar Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare innan du anmäler dig. Speciellt om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.

Kurser som är betygsatta från 1 juli 2000 till 30 juni 2012, kan du inte göra prövning i. Endast i kurser med betygsskalan A-F är det tillåtet för skolan att sätta betyg på.

Dessa kurser kan du göra prövning i:

Svenska för invandrare, kurs B, C, D.
Grundläggande svenska
Grundläggande matematik
Grundläggande engelska
Engelska 5
Engelska 6
Engelska 7
Svenska 1
Svenska 2
Svenska 3
Svenska som andraspråk 1
Svenska som andraspråk 2
Svenska som andraspråk 3
Matematik 1a
Matematik 2a
Matematik 1b
Matematik 2b
Matematik 3b
Matematik 3c
Matematik 4

Vem kan göra prövning?

Från och med 1 juli det år du fyller 20 år eller om du har en slutförd gymnasieutbildning.

Prövningsdatum

Flens kommun erbjuder prövning 2 gånger om året. En på våren och en på hösten. Där finns det fasta provtider som du måste följa.

För att hitta aktuella datum titta på vår ansökningssida: webbansökan

Ansökan

Du ansöker om prövning via vår webansökan. ansökningssida: Webbansökan

Bra att veta – ingen kan starta prövningen innan sista ansökningsdatum.

Hur många kurser kan jag göra prövning i?

Du har rätt att göra prövning i två kurser per prövningstillfälle. Det finns endast några få prövningsplatser i varje kurs. Vid antagning kommer ett urval göras efter en bestämd prioritering.

Komplettering för högre studier:

När din prövning är klar, ska du själv begära ut betyget och ladda upp på antagning.se.

Var kan jag göra en prövning?

I vilken kommun som helst. Tänk på att det ofta innebär platsbundna provtillfällen eller andra praktiska moment.

Hur mycket kostar det?

Avgiften är 500 kronor per kurs om du har minst godkänt (E) betyg i kursen. Har du inte godkänt (F) i en kurs är det gratis.

Hur går en prövning till?

  1. Du ansöker om prövning via vår Webbansökan
  2. Ansökan kommer till Vuxenutbildningen som gör antagningen.
  3. Eventuell inbetald prövningsavgift ska redovisas.
  4. Skolan informerar dig om hur prövningen går till.
  5. Prövningen genomförs. Det finns förutbestämda obligatoriska provtillfällen på plats.
  6. Läraren bedömer och sätter betyg. Läraren har två veckor på sig bedöma och sätta betyg.
  7. Du meddelar vuxenutbildningen om du vill få betyget hemskickat eller om du vill hämta betyget på Drottninggatan 24.

 

Kontakt

Elevservice

0157 – 43 09 20

elevservice@vux.flen.se

 

 

Sidansvarig: Magdalena Palmcrantz
Senast uppdaterad: 2020-11-09 12:47:17