Hoppa till huvudinnehåll

Validering

Betyder att du som har erfarenhet, kunskap kan få dessa kunskaper på papper t ex för att visa skolor eller arbetsgivare.

”Få papper på dina egentliga kunskaper”. Du som har erfarenheter, kunskaper och kompetens som du skaffat dig genom arbete eller på annat sätt kan få dina kunskaper och förmågor bedömda och dokumenterade genom validering. En vanlig validering är att du gör en prövning för ett betyg, eller att du endast behöver göra kompletteringar istället för att läsa hela kursen.

Om du går en yrkesutbildning kan din skola bedöma att,  genom tester, intervjuer eller annat sätt, du har kunskap i en eller flera kurser redan. Det innebär att du inte behöver läsa hela utbildningen. Genom validering når du ditt önskade mål på kortare tid.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Annelie Lundgren

Studie- och yrkesvägledare

0157 - 43 09 12