Hoppa till huvudinnehåll

För dig under 20 år

Om du saknar gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet får du studera vid vuxenutbildningen från och med juli månad det år du fyller 20 år. Om du har en yrkesexamen har du rätt att läsa vissa kurser som du inte redan har betyg i om ditt mål är högre studier.

Om du har gymnasieexamen, studiebevis eller slutbetyg från gymnasiet får du börja på vuxenutbildningen även om du är under 20 år. Om vi inte kan anta alla sökande måste vi göra ett urval. De med kortast utbildning går alltid före.

Så du som inte har en treårig gymnasieutbildning har förtur och du får läsa kursen om du inte har betyg i en motsvarande kurs. Tänk på att Folkhögskolor i Sverige tar emot elever som fyllt 18 år.