Hoppa till huvudinnehåll
Uppslagen bok

Ordlista

Här har vi sammanställt de frågor vi får mest.

Avbrott
Tidpunkt när du slutar studera. Ta kontakt med din lärare om du vill avbryta din kurs. Är du inte aktiv på tre veckor har läraren skyldighet att avbryta dig. Din studieplats går då till någon annan.

Anmäla frånvaro
Gör du till din lärare.

Betyg
Ska sättas efter avslutad kurs. Betygsskalan är F-A, där F inte är godkänt betyg. Vill du ha ett betyg från vuxenutbildningen måste du beställa det.

CSN
Studiemedel består utav två delar – ett bidrag som du får och ett lån som du måste betala tillbaka. För att kunna få studiemedel för heltid ska du läsa minst 20 poäng i veckan. Läs mer om studiemedel på CSN.se. Du söker CSN själv.

Flexibelt arbetssätt
Innebär att du och din lärare kommer överens om t ex när lektionerna är, när uppgifter ska vara inlämnade och hur de ska lämnas in. Test och prov gör du på plats.

Googlekonto
Som elev har du ett googlekonto kopplat till skolan. Åtkomsten till konton upphör när kursen är slut. Får du problem med kontot under studietiden ska du vända dig till elevservice.

Läromedel
Får du bekosta själv på grundskole- och gymnasienivå. Även resor och annat studiematerial ingår inte. Själva utbildningen är gratis.

Poäng
För grundskole- och gymnasiekurser finns studiepoäng. Det är skolverket som bestämmer hur stor en kurs ska vara.

Flexibelt arbetssätt
Innebär att du och din lärare kommer överens om t ex när lektionerna är, när uppgifter ska vara inlämnade och hur de ska lämnas in. Test och prov gör du på plats.

Studietakt
Studietakt är ett mått som visar längden på din utbildning/kurs. Den kan vara på heltid (100%) eller deltid (75 %, 50% eller 25%). Det är också ett mått för hur mycket tid per dag som du behöver lägga på dina studier.

Studiestartstöd
Är ett bidrag från CSN som vissa arbetslösa kan få under en begränsad tid för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chansen till arbete. Bidraget sökes genom kommunen.

Slutbetyg eller examensbevis 
Det första steget för att få grundläggande behörighet till högskola/universitet är att du har slutbetyg eller gymnasieexamen (examensbevis) från en gymnasieskola eller vuxenutbildning.

Unikum
Är vår elevplattform där framförallt dokumentation om dina kurser finns. En del lärare lägger även upp kurser och uppgifter där.

Validering
Är en strukturerad bedömning och värdering av dina kunskaper och kompetenser. Dina yrkeskunskaper bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får du ett intyg eller betyg som gör att dina kunskaper blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden.

Kontakt

Elevservice
0157-43 09 20 telefontid måndag-onsdag, fredag 9-12 torsdag  13-15

elevservice@vux.flen.se