Hoppa till huvudinnehåll
En äldre kvinna och en yngre man framför ett bord fullt med papper tittar mot kameran

Speciallärare

Vi erbjuder stöd till dig som läser svenska som andraspråk, svenska för invandrare (Sfi) och engelska på grundläggande eller gymnasial nivå. Vi erbjuder även särskilt stöd i språk-, läs- och skrivutveckling.

Om du känner att du är i behov av extra stöd i dina studier säger du till din lärare som i sin tur kontaktar Daniella, som är speciallärare. Vi bestämmer sedan en tid när du och jag träffas för att planera ditt stöd utifrån dina behov och förutsättningar.

Jag kan hjälpa dig att:

  • öka dina kunskaper om de svenska bokstavsljuden
  • öka din läsförmåga och läshastighet
  • strukturera upp dina studier
  • träna upp din skriftliga förmåga
  • öka dina kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad

Stödet är enskilt eller i grupp, beroende på vilka svårigheterna är och ges oftast på en bestämd tid i veckan. Vi arbetar då antingen med uppgifter den studerande har med sig eller med speciellt material som finns hos mig. Tiden kan variera från en halvtimme till ett lektionspass på en och en halv timme, en eller flera gånger per vecka.

Om det är större svårigheter eller bedöms handla om läs- och skrivsvårigheter erbjuder vi möjligheten att göra en pedagogisk utredning. Om den studerande har svenska som andraspråk tar vi hjälp av modersmålsstödjare när sådan finns i det aktuella modersmålet.

Kontaktuppgifter

Undervisande lärare

Daniella Lindblom  daniela.lindblom@vux.flen.se