Hoppa till huvudinnehåll
Böcker i olika färger uppställda tillsammans med röda och gröna äpplen

Särskild prövning

Har du själv skaffat dig kunskaper i en kurs eller vill höja ditt betyg? Eller föredrar du att läsa själv? Då kan du göra en särskild prövning. För att kunna få ett betyg i en kurs ska du uppvisa kunskaper och förmågor i hela kursen.

Vi har två prövningsperioder per år, fördelat på vår och höst. Vi erbjuder prövning för kurser vi har i egen regi, alltså inte hos NTI, Hermods eller liknande skolor.

Särskild prövning består av flera delar. Det kan vara t ex informationsmöten, skriftliga och muntliga prov, inlämningsuppgifter, laborationer, praktiska redovisningar eller gruppuppgifter som genomförs tillsammans med andra prövande eller med elever som läser den aktuella kursen.

Undervisning eller handledning ingår inte i prövningen, men ansvarig för särskild prövning kan ge dig råd och tips.

Är du osäker på vilken kurs du ska göra prövning i är det bra att du kontaktar Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare innan du anmäler dig. Speciellt om det gäller slutbetyg eller gymnasieexamen.

Kurser som är betygsatta från 1 juli 2000 till 30 juni 2012, kan du inte göra prövning i. För gymnasiekurser får vi endast sätta betyg på kurser som har betygsskalan A-F.

Så här går en särskild prövning till

1. Du ansöker om prövning via vår Webbansökan
2. Ansökan kommer till Vuxenutbildningen som gör antagningen.
3. Eventuell inbetald prövningsavgift ska redovisas.
4. Skolan informerar dig om hur prövningen går till.
5. Prövningen genomförs. Det finns förutbestämda obligatoriska provtillfällen på plats.
6. Läraren bedömer och sätter betyg. Läraren har två veckor på sig bedöma och sätta betyg.

Kontakt

Studie- och yrkesvägledare
Annelie Lundgren
0157 – 43 09 12
annelie.lundgren@vux.flen.se