Avfall & återvinning

På denna sida hittar du information om återvinning, sortering och avfallsregister.

Pojke stoppar glas i återvinningskärl

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall genom det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB. Bolaget ägs gemensamt av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner. På hemsidan hittar du exempelvis information om kommunens vatten- och avfallsshantering, taxor, slamtömning, och latrinhämtning och vattenverk.

Nya avgifter för renhållning 2024

Från 1 januari 2024 höjs avgifterna för vatten, avlopp och renhållning i Flen, Vingåker och Katrineholms kommun. Alla taxor, oavsett om det är för vatten och avlopp eller renhållning, beslutas i respektive kommunfullmäktige.

 • Renhållningtaxan höjs med 10,5 procent för 2024. Det motsvarar en höjning på 26,60 kronor per månad för en villa med ett 190 liters kärl som töms 26 gånger per år.

 • För en normal flerfamiljslägenhet landar höjningen på 13,2 procent vilket blir 20 kronor mer i månaden.

Återvinningscentral

I Flens kommun finns en återvinningscentral, Frutorp, där du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. På plats finns personal som hjälper dig till rätta med sortering av ditt avfall.

Adress: Frutorp, 642 91 Flen

Gå till sidan nedan för öppettider och att hitta dit:

Återvinningsstationer

På olika platser runt om i kommunen finns återvinningsstationer där du kan göra dig av med förpackningar som glas, tidningar, kartong, plast och plåt. Det är Sörmland Vatten och Avfall AB som har ansvaret för tömning av behållare på dessa platser.

När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det till en återvinningsstation så kan materialet bli till nya produkter. Det finns återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Den del avfall som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, matavfall, farligt avfall och annat som inte utgörs av förpackningar kallas restavfall. Restavfall som exempelvis kuvert, blöjor och diskborstar slänger du i din soptunna separerat från påsarna med matavfall. Ju mer produkter som kan användas flera gånger och är i hållbara material desto mindre restavfall skapas och det är bättre för miljön. Sörmland vatten och avfall har sorteringsguider som beskriver hur olika avfall ska sorteras.

Det finns även krav om att bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Den som ger upphov till bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Syftet med utsorteringskravet är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.

Det finns dock undantag för när sortering inte krävs, till exempel om avfallet är sammanfogat på ett sätt som är svårt att separera eller om det är förorenat. Om det finns andra fall där den som ger upphov till avfallet tycker att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall behöver du söka dispens hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Företag som hanterar farligt avfall ska anteckna uppgifter om sitt farliga avfall och rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister. Detta gäller för alla företag där farligt avfall uppkommer men även för de företag som transporterar, samlar in, behandlar eller mäklar och handlar med farligt avfall.

Kontaktuppgifter

 • Kontakt

  Telefonnummer:
  0157 - 43 00 00

  Besöksadress:
  Sveavägen 1, 642 81 Flen

18 juli 2024