Matrester blir biogas

På denna sida hittar du information om hur du hanterar dina matrester.

Gröna avfallspåsen 

Foto: Sörmlands vatten

Alla hushåll och verksamheter i Flens kommun ska sortera ut sitt matavfall i en särskild anvisad grön påse. De gröna påsarna läggs i kärlet för hushållsavfall och skiljs därefter ut i en optisk sorteringsanläggning där påsens specifika färg läses av.

Matavfallet från gröna påsen rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan exempelvis användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.

Hur får jag nya gröna påsar?

Bor du i villa eller fritidshus kan du knyta en påse (den måste inte vara grön) på ditt kärl, så placeras två rullar med påsar på kärlet vid nästa hämtningstillfälle. Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som ansvarar för att du har tillgång till nya påsar. Det går också bra att hämta nya rullar med påsar på återvinningscentralen.

Kontaktuppgifter

24 februari 2024