Lämna elavfall i butik

Visste du att när du köper en ny elprodukt kan butiken ta emot din uttjänta vara samtidigt? Här finns mer information om hur det går till och exempel på produkter som kan lämnas in.

Du kan lämna in din trasiga elektronik i butiker som säljer elprodukter. Du behöver inte visa något kvitto, men oftast gäller att du behöver köpa en produkt som liknar den som du vill lämna in, till exempel en mobiltelefon. Ansvaret för att ta emot elavfall skiljer sig en del beroende på butikens storlek.

För alla försäljare av elprodukter, oavsett storlek, gäller principen en mot en. Det innebär att försäljaren är skyldig att ta emot trasig elektronik när kunden köper en ny produkt av samma typ eller med samma funktion.

Butiken ska:

 • gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten
 • ge dig information när du köper en ny vara om din möjlighet att lämna in elavfall.
 • lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Butiker med en försäljningsyta för elprodukter som är större än 400 kvadratmeter är skyldiga att ta emot mindre elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper några elprodukter eller inte. I Flens kommun finns det dock ingen sådan butik. Butiker som har en försäljningsyta för elprodukter större än 400 kvadratmeter ska:

 • gratis ta emot all typ och obegränsad mängd av elavfall som är mindre än 25 cm
 • gratis ta emot en produkt med motsvarande funktion när du köper en ny produkt i affären, så kallad en mot en-principen, oavsett storlek på produkten
 • ge dig som köper en ny vara information om din möjlighet att lämna in elavfall
 • lämna insamlat elavfall till godkänt insamlingssystem.

Allt som har sladd eller drivs med batteri räknas som elavfall, exempelvis:

 • mobiltelefon
 • rakapparat
 • elvisp
 • hörlurar
 • lysrör
 • lågenergilampor
 • tvättmaskin
 • dammsugare
 • glödlampor
 • leksaker med inbyggda batterier
 • klockor
 • tv- och radioapparater
 • datorer.

Du har alltid möjlighet att lämna in ditt elavfall på återvinningscentralen i Frutorp i Flen, där du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. På plats finns personal som hjälper dig till rätta med sortering av ditt avfall.

Elavfall kan innehålla farliga ämnen som kan förorena naturen och människors hälsa om det hanteras på fel sätt. Vid sortering plockas elavfallet isär, och de olika delarna tas omhand beroende på material. Metaller återvinns, plaster och andra delar förbränns och farligt avfall behandlas separat – allt för att minska den negativa miljöpåverkan.

15 juni 2024