Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Gårdsjöstrand

I natur- och sjönära området Gårdsjöstrand kommer ett nytt landmärke att skapas. Här kommer människor i alla åldrar få en chans att bo i ett område med god tillgång till service och publika kommunikationer, med promenadavstånd till centralstationen och centrum.

en vy över Gårdsjö strand

En arkitektbild över det tänkta Gårdsjö strand.

Historien bakom Gårdsjö strand

År 2015 beslutades förändringar i skolstrukturen som innebar bland annat att Söderskolans lokaler blev tomma. Flens kommunfastigheter AB (FKAB) ansökte 2017 om planbesked för fastigheten Söderskolan 2 (fastigheten där Söderskolan tidigare var belägen) för att möjliggöra bostadsbebyggelse inom området.

Med hänsyn till platsens attraktiva läge utlystes en markanvisningstävling under hösten 2019. Tävlingen syftade till att få fram ett stadsbyggnadsmässigt väl gestaltat förslag till utformning av flerbostadshus, radhus/kedjehus och äldreboende och därmed skapa en ny impuls i markområdet om ca 2,5 hektar.

Våren 2020 utsågs Sveafastigheter Bostad AB som vinnare då deras förslag stämmer väl överens med kommunens vision för området.

Tillsammans med Sveafastigheter har kommunen tagit fram en detaljplan för området som möjliggör för bland annat bostäder och äldreboende. Detaljplanen vann laga kraft 2021-12-14.

fiktiv bild över ett bostadsområde

Uppdaterad information

Under 2022 genomförs upphandlingar av entreprenörer för byggnation av vårdboende samt 50 lägenheter i ett första skede. Dessutom lämnas alla bygglovshandlingar in.

Första spadtaget togs 16 augusti 2023 för boendets 70 lägenheter och gemensamma ytor och väntas stå klara sommaren 2025. Boende på Gårdsjöstrands särskilda boende är en biståndsbedömd insats.

Under 2024 kommer byggnationen av hyresrätter och bostadsrätter påbörjas en bit från vårdboendet.

Taggar:

Gårdsjö
Gårdsjö strand
Gårdsjöstrand
gårdsjöstrand

Sidan uppdaterad: 2024-05-30

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll