Pågående detaljplaner

Detaljplanerna som presenteras arbetar kommunen aktivt med. Det finns fler detaljplaner som fortfarande är pågående men till följd av prioriteringar arbetar inte kommunen med dessa i nuläget.

Kontaktuppgifter

24 februari 2024