Tobaksfria nikotinprodukter

På denna sida kan du läsa mer om vilket regelverk som gäller vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter, vilka ålderskrav som gäller samt kommunens befogenheter vid misskötsel.

Regelverk kring tobaksfria nikotinprodukter

Från och med den 1 augusti 2022 måste detaljhandlare anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria nikotinprodukter, exempelvis vitt snus.

  • Du som bedriver handel med tobaksfria nikotinprodukter behöver anmäla detta till Flens kommun.
  • Tobaksfria nikotinprodukter får endast säljas till den som fyllt 18 år.
  • Den som säljer dessa produkter måste säkerställa att personen är över 18 år.
  • På försäljningsstället ska det finnas ett tydligt och synligt meddelande med information om förbud mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.
  • Vid upprepad överträdelse av denna lag får kommunen förbjuda ytterligare försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras till den kommun där försäljningsstället ligger. Om ett fysiskt försäljningsställe inte finns ska detta istället göras i den kommun där företaget är registrerat. Om ni saknar en fysisk plats ska det istället anmälas till Folkhälsomyndigheten.

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter.

Egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens och Folkhälsomyndighetens tillsyn ska bifogas din anmälan om försäljning.

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Vid allvarliga eller upprepade överträdelser av denna lag får kommunen förbjuda den som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter att fortsätta försäljningen eller, om förbud får anses vara en alltför ingripande åtgärd, meddela varning. Kommunens beslut gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Ett förbud får meddelas för en tid av högst sex månader.

18 juli 2024