Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Dagvatten

Här finns samlad information om dagvatten och hur du kan agera för att leda bort vattnet från din fastighet.

Vad menas med dagvatten?

Dagvatten är regn- och smältvatten som kommer från tak, dränering, gator och parkeringar som via brunnar och dagvattennät ska ledas till närmaste vattendrag, sjö eller hav.Dagvattensnslutningar som är kopplade till kommunens spillvattenssystem gör att onödigt stora mängder dagvatten i stället transporteras till kommunens reningsverk. Du kan hjälpa till att minska både kostnader och belastning på kommunens reningsverk genom att leda dagvattnet från din fastighet, utan att det passerat ett reningsverk.

Vad händer om dagvatten leds fel?

Vid kraftig nederbörd ge sådana felaktiga anslutningar ge upphov till dämningar i ledningssystemet med inträngande avloppsvatten i den egna och andras byggnader som följd. För denna typ av översvämningar kan kommunen i vissa fall komma att bli ersättningsskyldig. Det kan röra sig om spygatter i källaryttertrappor och garagenedfarter, dräneringsledningar och takvattenledningar (stuprör).

Om du själv inte känner till eller kan utreda vad som gäller för din fastighet är du välkommen med frågor till Sörmland Vatten och Avfall som har hand om vatten och avfall i Flens kommun.

 • God marklutning från huset gör att dagvattnet transporteras bort från huset.
 • Stuprör ska antingen ha utkastare eller vara anslutna till dagvattenbrunnen, som i sin tur är ansluten till den kommunala dagvattenledningen.
 • Rensa dagvattenbrunnen regelbundet från sand och barr, så dagvattnet leds bort ordentligt från tomten.
 • Tvätta inte bilen på gatan, garageuppfarten eller annan asfalterad mark där vattnet naturligt leds till en dagvattenbrunn, för att inte orena något vattendrag, sjö eller hav.

Genom att leda dagvattnet från din fastighet rätt det vill säga ut på din gräsmatta eller till det kommunala ledningsnätet för omhändertagande av dagvatten, kan du hjälpa till att minska kostnader och belastningen på våra reningsverk.

Kontaktuppgifter

 • Sörmland Vatten & Avfall AB

  Besöksadress: Vingåkersvägen 18
  641 51 Katrineholm

  Telefonnummer:  0150-800 100

  Öppettider:
  Mån-tor kl.09.00-16.00
  Fre kl. 09.00-15.00
  (Lunchstängt 12-13)

Taggar:

Dagvatten

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll