Other languages

Flens municipality itself does not provide a translation of the website into other languages, the primary language for the website is Swedish.

If you want to access the information in languages other than Swedish, you as a visitor can use external services to translate the content.

An example of such a service is Google Translate from Google. By you as a visitor using such a function, your visit will be tracked by the external party, for example Google.

Google translate Flens Municipality

Kommunal anslutning

Här hittar du information om kommunalt anslutna vatten- och avlopp, samt om bevattningsförbud.

Fakta om vatten- och avloppsledningar

Det finns cirka 145 kilometer dricksvattenledningar och 185 kilometer avloppsledningar i kommunen. Ledningsnätet består av dricksvatten-, avlopps- och dagvattenledningar samt brunnar och ventiler och övrig kringutrustning. Ansvarig för driften och skötseln av kommunens ledningsnät är det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB.

Kommunens reningsverk får ta om hand det avloppsvatten som transporteras genom ledningsnätet. Kommunens 5 reningsverk renar sedan avloppsvattnet innan det går tillbaka till någon av recipienterna. Reningsverken får ta emot stora mängder vatten, mer vatten än vad vattenverken levererar. Detta på grund av att dagvatten är kopplat till avloppssystemet vilket gör att vid regn ökar flödena in till reningsverken, vilket i sin tur gör att det blir störningar.

Från och med 1 januari 2009 har Sörmland Vatten och Avfall AB hand om kommunens vatten och avlopp.

I Flens kommun är det Sörmland Vatten och Avfall AB som ansvarar för driften av de kommunala vattenverken. Sörmland Vatten och Avfall AB är ett driftsbolag som ägs gemensamt av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner. Regelbundet tas det prover av vattnet, s.k. egenkontroll, och åtgärder vidtas om brister upptäcks. För att få veta mer om det kommunala dricksvattnet se Sörmland Vatten och Avfall AB:s hemsida. Om du har frågor om det kommunala vattnet kontakta Sörmland Vatten och Avfall AB.

Ett bevattningsförbud dagtid jämnar ut användandet av dricksvattnet över dygnets 24 timmar och minskar på så sätt belastningen på vattenverket. Det är Sörmland Vatten och Avfall AB som beslutar om bevattningsförbud råder i Flens kommun eller inte. På deras hemsida kan du se aktuell status.

När bevattningsförbud råder är det förbjudet att använda kommunalt vatten för att:

 • bevattna fotbollsplaner, tennisplaner eller liknande.
 • bevattna gräsmattor, större plantager med vattenslang eller vattenspridare, vattning får ske med vattenkanna.
 • fylla spa-bad, badtunnor eller pooler större än 1 m3.
 • använda högtryckstvätt eller vattenslang för att exempelvis tvätta fasader, fordon med mera.

Kontaktuppgifter

 • Sörmland Vatten & Avfall AB

  Besöksadress: Vingåkersvägen 18
  641 51 Katrineholm

  Telefonnummer:  0150-800 100

  Öppettider:
  Mån-tor kl.09.00-16.00
  Fre kl. 09.00-15.00
  (Lunchstängt 12-13)

Taggar:

Kommunal anslutning

Sidan uppdaterad: 2023-10-04

Hittade du rätt information?

Relaterat innehåll