Vattenprov

På denna sida kan du läsa mer om hur du går tilväga om du behöver ta ett vattenprov och hur kommunen kan bistå med hjälp.

Kommunens skyldighet är att bistå med råd om åtgärder när det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk eller att brunnen förorenas av exempelvis avloppsutsläpp. Eventuellt kan kommunen i sådana fall även hjälpa till med vattenprovtagning.

Nedan följer några exempel på vattenlaboratorier, som kan utföra analyser av brunns-vatten och varifrån vattenprovtagningsflaskor kan beställas.

24 februari 2024