Hoppa till huvudinnehåll
Frutorps återvinning. Vintebild.

Avfall & återvinning

Kommunen ansvarar för insamling och behandling av hushållsavfall genom det kommungemensamma bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB som ägs av Flen, Katrineholm och Vingåkers kommuner.

På den gemensamma hemsidan hittar du information om kommunens vatten och avfallsshantering, som till exempel taxor, slamtömning, och latrinhämtning, vattenverk med mera.

Återvinningscentral

I Flens kommun finns en återvinningscentral, Frutorp, där du lämna allt från soffor och farligt avfall till kylskåp och trädgårdsavfall. På plats finns personal som hjälper dig till rätta med sortering av ditt avfall.

För öppettider se Sörmland Vatten & Avfall AB

Återvinningsstationer

På olika platser runt om i kommunen finns återvinningsstationer där du kan göra dig av med förpackningar som glas, tidningar, kartong, plast och plåt. Det är materialbolagen och deras entreprenörer som har ansvaret för tömning av behållare på dessa platser.

FTI:s webbplats kan du läsa mer om återvinning.

Sortering av hushållssopor

När du sorterar förpackningar av papper, glas, plast och metall och lämnar in det till en återvinningsstation så kan materialet bli till nya produkter. Det finns återvinningsstationer på flera platser i kommunen. Den del avfall som blir kvar när du har sorterat ut förpackningar, tidningar, matavfall, farligt avfall och annat som inte utgörs av förpackningar kallas restavfall. Restavfall som exempelvis kuvert, blöjor och diskborstar slänger du i din soptunna separerat från påsarna med matavfall. Ju mer produkter som kan användas flera gånger och är i hållbara material desto mindre restavfall skapas och det är bättre för miljön. Sörmland vatten och avfall har sorteringsguider som beskriver hur olika avfall ska sorteras.

Sortering av bygg- och rivningsavfall

Det finns även krav om att bygg- och rivningsavfall ska sorteras. Den som ger upphov till bygg- och rivningsavfall ska sortera ut vissa avfallsslag och förvara dem skilda från varandra och från annat avfall. Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut ska samla in de avfallsslagen separat. Kraven motsvarar bestämmelser i avfallsdirektivet. Syftet med utsorteringskravet är att komma högre upp i avfallshierarkin så att både förberedelse för återanvändning och materialåtervinning kan öka.

Det finns dock undantag för när sortering inte krävs, till exempel om avfallet är sammanfogat på ett sätt som är svårt att separera eller om det är förorenat. Om det finns andra fall där den som ger upphov till avfallet tycker att det inte är möjligt att sortera bygg- och rivningsavfall behöver du söka dispens hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Anteckningsskyldighet och avfallsregister för farligt avfall

Företag som hanterar farligt avfall ska anteckna uppgifter om sitt farliga avfall och rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister. De nya reglerna om rapportering började gälla den 1 november 2020 och gäller för alla företag där farligt avfall uppkommer men även för de företag som transporterar, samlar in, behandlar eller mäklar och handlar med farligt avfall.

Kontaktinformation

Sörmland Vatten & Avfall AB
Tel: 0150-800 100

Kundservice
kundservice@sormlandvatten.se

Adress
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm

Öppettider
Mån-tor kl.09.00-16.00
Fre kl. 09.00-15.00
(Lunchstängt 12-13)
För avvikande öppettider och helgdagar, se Sormlandvatten.se

 

Bygg- och miljöavdelningen, Flens kommun
Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

 

Mer information
Naturvårdsverket