Hoppa till huvudinnehåll

Förebyggande arbete mot nedskräpning

Ett strategiskt arbete mot nedskräpning är viktigt eftersom ett rent samhälle ger en tryggare och trevligare miljö för kommuninvånarna, ger bättre förutsättningar för turism och lokalt näringsliv, och betyder att skador på människor och djur minskar.

Med nedskräpning menas att slänga eller lämna föremål av olika karaktär på marken till exempel fimpar, snabbmatsförpackningar, godispapper, tuggummi, påsar, burkar, engångsgrillar, glas och pantflaskor. Fimpar är det allra vanligaste skräpet. Nedskräpade miljöer bidrar till en upplevelse av otrygghet och att minska nedskräpningen är därmed ett led i att öka tryggheten i offentliga miljöer. Det är olagligt att skräpa ned, och kommuner har ansvar för en stor del av städningen i de offentliga miljöerna.

Handlingsplan mot nedskräpning

Kommuner ska enligt lag ha mål och åtgärder om att förebygga och begränsa nedskräpning. Flens kommun arbetar utifrån en intern handlingsplan där olika förvaltningar och bolag i kommunorganisationen involveras. Handlingsplanen innehåller bland annat åtgärder som att genomföra skräpmätning, städinsatser, kommunikationsinsatser, utbildning om nedskräpningsproblematiken samt att samarbeta med föreningar och företag.

Åtgärder 2022

  • Skolor och förskolor i kommunen deltog i kampanjen Skräpplockardagarna i början av maj och uppmärksammade nedskräpningsfrågan i undervisningen.
  • Kommunen arrangerade en kick-off för Skräpplockardagarna tillsammans med kommunstyrelsens ledamöter och barn från två förskolor.
  • På Världsmiljödagen 5 juni rekryterades föreningar i kommunen till att genomföra varsin städinsats på sex av kommunens orter.
  • Under sommaren genomfördes kommunens första skräpmätning för att framöver kunna följa utvecklingen och se ifall nedskräpningen minskar.

Håll Sverige Rent- kommun

Flens kommun deltar i stiftelsen Håll Sverige Rents kommun-nätverk för att ta del av kunskap och dela erfarenheter med andra kommuner. 2021 utsåg Håll Sverige Rent Flen till näst bästa Håll Sverige Rent-kommun! Vi knep alltså silvermedalj 2021 och klev upp ett steg från 2020 då vi kom trea. Motiveringen löd: ”För det fina arbetet under Skräpplockardagarna och Håll Sverige Rent-dagen. Och för att man har antagit en ny gedigen handlingsplan för minskad nedskräpning.”

Vill du hjälpa till att hålla Flen rent?

I Kontaktcenter i Stadshuset (Flen) finns påsar, handskar och griptänger för skräpplockning. Griptänger finns även att låna på Fritidsbanken.

Se Kontaktcenters öppettider.

Se Fritidsbanken öppettider

Tillsammans håller vi Flen rent!

Tack för att du bidrar.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2022-11-10 13:31:52

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44