Torghandel - grönsaksstånd

Matrester ska bli biogas

www.sormlandvatten.se – Kommunfullmäktige i respektive kommun har beslutat att minst 50 procent av kommunernas matavfall ska behandlas biologiskt så att energi och näring tas till vara, säger Ann-Christine Nyberg, Renhållningschef på Sörmland Vatten och Avfall AB.

Minst hälften av kommunernas matavfall ska samlas in separat 2017, det insamlade matavfallet ska rötas och rötrestens näring ska användas.
Det är viktigt att det system som väljs är enkelt för kommuninvånarna, att det innebär god arbetsmiljö vid hantering av avfallet samt är effektivt.
Det finns flera olika insamlingssystem för matavfall. Ett alternativ är att samla in matavfall i papperspåse som sedan läggs i ett separat kärl. Ett annat alternativ är optisk sortering, vilket innebär att matavfallet samlas in i en färgad plastpåse som läggs i befintligt kärl. Det insamlade matavfallet ska bli biogas och biogödsel. Biogas kan driva fordon och är ett miljövänligt alternativ till fossila bränslen. Det behandlade matavfallet kan användas på åkermarken vilket minskar användning av konstgödsel.
Kommuninvånarna ges även fortsättningsvis möjlighet att hemkompostera sitt matavfall.

Utredningen kommer även att visa vilka möjligheter det finns att bygga ut systemet om kommunen framöver får ett nytt ansvar, att samla in tidningar och förpackningar.

Läs mer på www.sormlandvatten.se