Hoppa till huvudinnehåll
Torghandel - grönsaksstånd

Matrester ska bli biogas

Alla hushåll och verksamheter i Flens kommun ska sortera ut sitt matavfall i gröna påsen. De gröna påsarna läggs i kärlet för hushållsavfall och skiljs därefter ut i en optisk sorteringsanläggning där påsens specifika färg läses av.

Matavfallet från gröna påsen rötas i en biogasanläggning, där biogas och biogödsel bildas. Biogasen kan till exempel användas som drivmedel, vilket är bättre ur ett klimatperspektiv än fossila bränslen som bensin och diesel. Vid framställning av biogas bildas en rötrest som används som biogödsel på produktiv åkermark.

Kommuninvånarna ges även fortsättningsvis möjlighet att hemkompostera sitt matavfall.

Läs mer på www.sormlandvatten.se