Hoppa till huvudinnehåll

Producentansvar

Producentansvar innebär att den som tillverkar, säljer eller importerar en produkt, också ska ta hand om den när den är förbrukad.

Producentansvar finns för batterier, bilar, däck, elutrustning, förpackningar, returpapper, läkemedel samt radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor. Dessutom finns det frivilliga åtaganden, som liknar producentansvar, för kontorspapper och lantbruksplast. Du som konsument behöver se till att produkterna hamnar på rätt ställe.

Batterier

Kom ihåg att både inbyggda och lösa batterier ska samlas in. Batterier som är farliga för miljön är ofta inbyggda i olika uppladdningsbara apparater. Batterierna kan vara gömda i produkten och kan vara svåra att byta ut. Därför ska du alltid lämna in både batteridrivna produkter och lösa batterier till någon av de olika insamlingsplatserna

Bilar

Den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller importerar bilar har skyldighet att ta hand om uttjänta bilar utan att begära ersättning från den som lämnar in den. Det gäller om producenten har tillverkat eller yrkesmässigt fört in bilen i Sverige eller om det inte längre finns någon ansvarig producent. Om bilen saknar exempelvis motor, växellåda, katalysator eller andra väsentliga delar får producenten begära skälig ersättning.

En uttjänt bil kan också lämnas till en auktoriserad bildemonterare som inte är ansluten till producenternas nätverk men då kan bildemonterare ta ut en avgift vid mottagandet.

Däck

De som producerar, importerar eller säljer däck ska vara anslutna till ett gemensamt insamlingssystem för däck. Producentansvaret omfattar endast däck som säljs separat och för dessa däck betalas en återvinningsavgift till insamlingssystemet. De flesta däckverkstäder är anslutna till Svensk däckåtervinning och där kan du lämna däck. Däck som sitter på bilen när den skrotas omfattas inte av producentansvaret för däck utan hör till producentansvaret för bilar.

Elutrustning (inklusive glödlampor och viss belysningsarmatur)

Elavfall ska lämnas in på särskilda mottagningsställen för att undvika att farliga ämnen hamnar på fel ställe. Som privatperson kan du lämna elavfall på Frutorps avfallsanläggning utanför Flen.

Förpackningar

Lämnas på återvinningsstationer, sådana finns på flera platser i kommunen. Dessa ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Returpapper

Lämnas på återvinningsstationer, sådana finns på flera platser i kommunen. Dessa ansvarar FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen för.

Läkemedel

Rester av läkemedel lämnas in på apotek.

Radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor

Kontakta Strålsäkerhetsmyndigheten.