Hoppa till huvudinnehåll
En glödlampa med symbolen för återvinning i

Samråd avfallsplan

Mellan 15 december och 15 mars pågår samråd och utställning av förslag till ny avfallsplan 2023 - 2032.

Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) är varje kommun skyldig att upprätta en renhållningsordning, bestående av avfallsplan och avfallsföreskrifter, vilken ska antas av kommunfullmäktige.

Kommunerna har enligt miljöbalkens 15 kap § 41 ett övergripande ansvar för omhändertagande av hushållsavfall och ansvar för avfallsplanering som en del av renhållningsordningen.

Avfallsplanen är ett strategiskt dokument i kommunen och ett verktyg för att långsiktigt styra avfallshanteringen i en mer miljömässigt hållbar riktning.

Flens, Katrineholms och Vingåkers kommuner har tagit fram en gemensam avfallsplan för perioden 2023–2032 med hjälp av Sörmland Vatten och Avfall AB (Sörmland Vatten) som processledare för själva framtagandet.

Samråd och utställning av förslaget är en del i förankringsarbetet och innefattar kommuninvånare, myndigheter, organisationer, företag samt förtroendevalda och tjänstepersoner inom kommunerna.

Förutom samråd via mejl kommer avfallsplanen ställas ut i respektive kommun på följande ställen:

Flens kommun, receptionen
Sveavägen 1
642 81 Flen

Flens Bibliotek
Drottninggatan 3
642 37 Flen

Det går även bra att läsa samtliga samrådshandlingar här på flen.se, se spalten till höger.

Lämna synpunkt

Synpunkter på ny avfallsplan ska inkomma skriftligen senast 15 mars 2022 till kundservice@sormlandvatten.se
alternativt lämnas till:
Sörmland Vatten och Avfall AB
Vingåkersvägen 18
641 51 Katrineholm.

Frågor gällande avfallsplanen hänvisas till kundservice telefon: 0150–800 100.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2021-12-22 15:23:25

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44

Magnus Ornhammar

Kommunikationsstrateg

0157 - 43 00 46