Hoppa till huvudinnehåll

Solkarta för Flens kommun

Välkommen till Solkartan för Flens kommun.

https://arcg.is/104GPu0

Information om solkartan

Solkartan visar mängden solinstrålning på taken i tre energiklasser som illustreras med färgerna rött, orange och blått. Den röda färgen anger de högsta värdena och blått de lägsta. Klicka på din byggnad i kartan för en översiktlig bild av hur mycket sol som strålar på ditt tak. Beräkningarna visar potentialen för solel och solvärme i kWh/år.

Som användare kan du ange area för installerad takyta för att avläsa en förväntad årlig solel- eller solvärmeproduktion. Dessutom redovisas beräknad minskning av koldioxidutsläpp om nuvarande elanvändning ersätts med solel (baserad på nordisk elmix).

Solkartan bygger på vissa antaganden och ger inte en exakt bild men väl ett inledande svar på om det är värt att undersöka förutsättningarna närmare. Kartan tar inte hänsyn till skuggningseffekter från träd och annan vegetation utan endast skuggning från andra byggnader och föremål på byggnader, exempelvis skorstenar. Den tar inte heller hänsyn till skuggningseffekter på grund av topografin.

Har du frågor kring hur du använder solkartan är du välkommen att kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Kjell Davelid.

kjell.davelid@katrineholm.se
0150 – 570 83

 

Sidansvarig: Lars Olsson
Senast uppdaterad: 2020-05-18 11:46:30

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Lars Olsson

GIS-ingengör

0157 - 43 03 01