Hoppa till huvudinnehåll

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontroll får endast utföras av kommunens behöriga skorstensfejartekniker. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister som kan orsaka brand. Om man hittar brister eller felaktigheter som innebär risk för annan olyckshändelse än brand ska den som utför kontrollen även påtala detta.

Anläggningen ska kontrolleras mot bakgrund av hur följande faktorer påverkar brandskyddet:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel

Brandskyddskontrollen omfattar hela värmeanläggningen, tak och skyddsanordningar. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset där skorstenen passerar.

Brandskyddskontrollen ska ske med intervall av 3 eller 6 år beroende på vilken typ av anläggning det gäller.

Vad skapar skillnaden mellan 3 och 6 år på lokaleldstad

Enligt de allmänna råden om brandskyddskontroll är eldning i mindre omfattning definierat såsom eldning i korta eldningscykler någon gång (1) per vecka. Översatt i mängden förbrukat bränsle kan detta innebära en maximal ungefärlig årlig förbrukning på ca 1 kubikmeter ved.

Uslaget på hela eldningssäsongen så är en god tumregel:

 • under 1 kubikmeter kan ge 6- årsfrist
 • över 1,5 kubikmeter ger alltid 3-årsfrist

Intervall för brandskyddskontroll

Värmepannor:

 • Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis,har kontrollfristen 3 år.
 • Värmepannor som eldas med olja eller gas har kontrollfristen 6 år.

Pelletseldning värmepannor

 • Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk standardiserad och speciellt konstruerad för eldning med pellets har kontrollfristen 6 år.
 • Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är konstruerad speciellt för pellets är kontrollfristen 3 år.

Köksspisar:

 • Köksspisar som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.
 • Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning har kontrollfristen 6 år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta eldningscykler någon (1) gång per vecka eller mindre.

Lokaleldstäder:

 • Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen har kontrollfristen 3 år.
 • Om lokaleldstaden används i mindre omfattning är kontrollfristen 6 år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer

 • Vid eldning med pellets i anläggning som helautomatisk och speciellt konstruerad för eldning med pellets är kontrollfristen 6 år.

 


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Robert Kjellman

Skorstensfejarmästare

0157 - 43 03 08