Hoppa till huvudinnehåll

Egen sotning

Den nya lagen ger fastighetsägare rätt att själv sköta sotningen eller att överlåta det på någon annan än kommunens entreprenör. Kravet är att sotningen genomförs på ett ur brandskyddssynpunkt betryggande sätt.

Egen sotning eller överlåtelse får endast ske först efter ansökan till kommunen. Kommunen gör en prövning av varje enskilt fall. Tillståndet omfattar endast sotningsmomentet. Brandskyddskontroll genomförs av kommunens entreprenör.

Den som själv vill sköta sotningen ska ha genomgått Svenska Brandskyddsföreningens endagsutbildning eller likvärdig utbildning innan tillstånd lämnas. Sökanden ska efter utbildningen även medverka vid en ordinarie sotning tillsammans med kommunens utsedda skorstensfejare.

Ett tillstånd till egen sotning innebär att:

  • Sotning och rengöring ska ske inom de frister som gäller för respektive objekt.
  • Utförda sotningar ska dokumenteras i en särskild kontrollbok som också ska kunna visas upp vid brandskyddskontroll och/eller efter begäran från kommunen.
  • Brandskyddskontroll ska genomföras av kommunens entreprenör med de frister som kommunen fastställt i enlighet med Räddningsverkets författningssamling.
  • Tillståndet återkallas omedelbart om det vid brandskyddskontroll visar sig att sotningen inte blivit utförd ur ett brandskyddsbetryggande sätt.
  • Tillståndet upphör automatiskt vid ägarbyte eller om en anlitad sotare inte kan genomföra sotning/rengöring på ett betryggande sätt.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Robert Kjellman

Skorstensfejarmästare

0157 - 43 03 08