Hoppa till huvudinnehåll

Intervall för sotning

Här nedan kan du se hur ofta du behöver sota eller rengöra din skorsten eller eldningsanläggning.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja

 • Eldstad av konventionell konstruktion 4 ggr/år.
 • Eldstaden har keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för, från brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet och är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning 2 ggr/år.
 • Eldstaden är speciellt konstruerad för, från brandskyddssynpunkt effektiv förbränning av bränslet och eldning sker med träpellets eller annat, från sotbildningssynpunkt,
  motsvarande bränsle 2 ggr/år.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat,
från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle.

 • Eldstaden har en märkeffekt som överstiger 60 Kw 2 ggr/år.
 • Eldstaden har en märkeffekt som uppgår till högst 60 Kw 1 ggr/år.
 • Eldstaden ingår i en anläggning som är miljögodkänd eller försedd med pulsationsbrännare 1 ggr/2 år.

 Värmecentral

Pannan, oavsett bränsleslag, ingår i en värmecentral vars skorsten inte till någon del gränsar till andra utrymmen än sådana som ingår i värmecentralen och denna står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftsledare 1 ggr/4 år.

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar i större omfattning än för enskilt hushålls behov

 • Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle 6 ggr/år.
 • Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från brandskyddssynpunkt, motsvarande bränsle 3 ggr/år.
 • Lokaleldstäder, köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar för enskilt hushålls behov
 • Eldstaden utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning 1 ggr/år.
 • Eldstaden utgör inte den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning 1 ggr/3 år.
 • Eldstaden är belägen i fritidshus. 1 ggr/3 år

Imkanaler

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov3 ggr/år. Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat, eller motsvarande verksamhet, i större omfattning än för enskilt hushållsbehov 1 ggr/år.

Övrigt

 • Har eldning (eller vad gäller imkanaler – matlagning) inte skett efter senaste sotning behöver ny sotning/rengöring inte göras. Vid bestämmande av nästa sotningstillfälle ska dock sotning/rengöring anses vara gjord enligt gällande sotningsfrister.
 • En eldstad och en rökkanal som inte använts under tre år ska brandskyddskontrolleras innan den åter tas i bruk.
 • När så är betingat, av brandskyddsmässiga skäl, kan samhällsbyggnadsnämnden besluta om ändring av sotningsfristen i enskilda fall.

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Robert Kjellman

Skorstensfejarmästare

0157 - 43 03 08