Hälleforsnäs

I bruksorten Hälleforsnäs består serviceutbudet bland annat av låg och mellanstadieskola, förskola, bibliotek, livsmedelsbutik med post, restaurang med mera. Här finns goda kommunikationer med tåg och buss samt ett rikt föreningsliv. I Bruksområdet finns museum, kolhusteater, klädhandelskedjan Lager 157, Jürss mejeri m m.

Rosenholmsområdet

Vid Ektorpsvägen och Östmarksvägen i den nordöstra delen av samhället finns sex byggklara tomter. Tomterna är kuperade och storleken varierar mellan 900 – 1 200 kvadratmeter. Priser från 100.000 till 200.000 kronor, exklusive anslutningsavgifter. Rosenholmsområdet ligger cirka en kilometer från skola, livsmedelsbutik och järnvägsstation.

Orten Hälleforsnäs

Läs mer om orten Hälleforsnäs här.

Våra lediga tomter

Vakant

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-03-08 16:01:02

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson

Mark- och exploateringsansvarig

0157-43 03 00