Flygbild Hälleforsnäs - norra infarten

Hälleforsnäs

I bruksorten Hälleforsnäs består serviceutbudet bland annat av låg-, mellan- och högstadieskola, dag- och fritidshem, bibliotek, livsmedelsbutik, post och matservering mm. Här finns goda kommunikationer med tåg, ett rikt föreningsliv, till exempel en museiförening, musikförening och teaterförening. I Bruksområdet finns museum, klädhandelskedjan Lager 157 och mycket mer.

Rosenholmsområdet

Vid Ektorpsvägen och Östmarksvägen i den nordöstra delen av samhället finns sex byggklara tomter. Tomterna är kuperade och storleken varierar mellan 900 – 1 200 kvadratmeter. Priser från 100.000 till 200.000 kronor, exklusive VA-anslutning. Rosenholmsområdet ligger cirka en kilometer från skola, livsmedelsbutik och järnvägsstation.

Orten Hälleforsnäs

Läs mer om orten Hälleforsnäs här.

Våra lediga tomter

Vakant

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2016-12-16 10:11:32

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Britt-Marie Andersson Mark- och exploateringsansvarig 0157-43 03 00