Hoppa till huvudinnehåll
Två vildsvin på en gräsäng

Vildsvin i tätorter

Varierande över tid rör det sig många vildsvin runt om i kommunen och de kan ta sig långt in i tätbebyggda områden.

Det är svårt att skjuta av vildsvin i tätbebyggda områden och oftast verkningslöst då det endast är ytterst tillfälligt avhållande.

Vildsvin kan upplevas som skrämmande men är skygga. De tillfällen de inte går undan för människor är om vinden ligger så att de inte får vittring av människan.

Eftersom vildsvin ser mycket dåligt uppmärksammar de inte människor eller andra djur på avstånd med hjälp av synen. Istället förlitar de sig i första hand på sitt luktsinne.

Här kommer fem tips, från jägare och Länsstyrelsen, om hur du kan hålla vildsvinen borta från din tomt.

  • Placera fågelbord eller mat högt upp. Gärna långt ifrån fastigheter eller bruksytor. Detta gäller också kompostutrymmen.
  • Använd kompostkärl med bra förslutning/lock före öppen kompost.
  • Rensa upp fallfrukt.
  • Skräm vildsvinen, helst innan de vant sig vid din närvaro.
  • Sätt upp ett stängsel, gärna ett elstängsel, men ett vanligt villastängsel funkar också bra. Det går även att sätta upp ett vitt snöre 20 till 25 cm ovanför markytan vilket lurar vildsvinen att tro det är ett stängsel.

Om du har frågor kring vildsvin, kontakta kommunjägaren Björn Granquist.

bjorn.granquist@hotmail.com

 

Kontakt

Kommunjägare

Björn Granquist

bjorn.granquist@hotmail.com

Sidansvarig: Anna Dejerud
Senast uppdaterad: 2021-01-11 16:45:05