Hoppa till huvudinnehåll
Hus med byggnadsställningar och hand som ritar byggritningar

Byggande

Boendemiljön är viktig för oss alla. När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls.

Kraven gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser, hänsyn till grannar m.m. Huset måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller bland annat hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande. Även vid rivning av byggnad måste vissa regler uppfyllas.

I detaljplaner regleras byggrätten för respektive fastighet. Byggrätt innefattar bland annat byggnadsarea, byggnadshöjd, byggnadens placering och bruttoarea.

Läs om detaljplanering här

Frågor om bygglov och anmälningsärenden hanteras av bygg- och miljöavdelningen under samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information om din fastighet

Om du vill veta mer om detaljplanen för din fastighet kan du söka i vår karttjänst. Om du väljer ”Bygga, bo & miljö” och sedan ”detaljplaner” kan du i sökraden söka efter fastigheten du är intresserad av. Du kan även klicka direkt i kartan för att få reda på vilken detaljplan som gäller för det området du är intresserad av.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen

Nås via kontaktcenter
telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid maila in dina frågor till

E-post: samhallsbyggnad@flen.se