Hoppa till huvudinnehåll
Inuti trästommen av ett hus som är under konstruktion

Bygglovsfritt

Det är tillåtet att bygga friggebodar, skärmtak över uteplats och mur eller plank vid uteplatsen på tomten till en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Dessa åtgärder kallas bygglovsfria åtgärder.

Bygglovsfria åtgärder får inte utföras närmare en tomtgräns än 4,5 meter om du inte kommer överens med din granne om annat. Om du planerar att göra en bygglovsfri åtgärd vid din bostad berätta gärna för dina grannar vad du planerar att göra. De uppskattar säkert att bli informerade. Observera att om tomtgränsen utgörs av gata, väg eller allmän mark måste bygglovs alltid sökas för åtgärder närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.

Strandskydd

Ska någon av åtgärderna göras inom strandskyddat område kan strandskyddsdispens krävas, även om inget bygglov krävs.

Bygglov krävs ändå i vissa fall

Bygglov krävs till exempel i värdefulla miljöer och på kulturhistoriskt intressanta byggnader. I de områden som är utmärkta på kartorna här till höger kan bygglov behöva sökas även för de åtgärder som enligt den nya lagstiftningen är bygglovsbefriade. Det kan även stå i detaljplanen att lov krävs även för icke lovpliktiga åtgärder.

Vid frågor är du välkommen att höra av dig till Plan- och Byggkontoret.

Kulturmiljökartor


Telefontider

För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss har vi telefontider. Det innebär att det alltid finns en tjänsteperson som svara på nedan angivet telefonnummer och tid.

Telefonnummer 0157-43 03 03
Måndag 9-11
Tisdag 13-15
Onsdag 9-11
Torsdag 13-15

Du kan alltid maila in dina frågor till samhallsbyggnad@flen.se

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-07 14:33:07

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

0157 - 43 02 99

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60