Hoppa till huvudinnehåll
Takkupa på hustak och en skorsten

Takkupor

Det är tillåtet att utan bygglov efter anmälan göra högst två takkupor på bostadshuset om det inte innebär ingrepp i den bärande konstruktionen. Vid ingrepp i den bärande konstruktionen blir takkuporna bygglovspliktiga.

Det maximala antalet takkupor utan bygglov är två per hus. Om bostadshuset har en takkupa redan får alltså ytterligare en uppföras utan bygglov. Takkuporna får placeras närmare gränsen än 4,5 meter även utan grannens godkännande och takkuporna får högst vara halva falltakets längd.

Takkupor får inte uppföras på byggnader inom kulturhistorisk intressanta miljöer eller påbyggnader som omfattas av skydd i detaljplan. Malmköpings tätort, delar av Hälleforsnäs tätort samt flera områden på landsbygden i Flens kommun är skyddade.

Anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov.

Vill du vara säker på vad som gäller för just din fastighet är du välkommen att kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen.

För mer information om takkupor se boverkets hemsida

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2022-08-23 11:01:19