Hoppa till huvudinnehåll
Uterum med blommor

Tillbyggnad

Det är tillåtet att efter anmälan bygga till bostadshuset med 15 kvadratmeter.

Arean avser bruttoarea, det betyder om tillbyggnaden görs i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida taknockshöjden på bostadshuset. Om tillbyggnaden ligger närmare än 4,5 meter från gata eller annan allmän plats krävs bygglov.

En anmälan ska innehålla samma handlingar som bygglov och ska göras till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ett startbesked ska meddelas innan byggnation av tillbyggnaden får påbörjas. Slutbesked måste erhållas innan byggnaden får tas i bruk.