Hoppa till huvudinnehåll
Grundstomme altan

Uteplats & skärmtak

Det är tillåtet att bygga en skyddad uteplats med hjälp av mur eller plank utan bygglov. Muren eller planket måste ligga inom 3,6 meter från bostadshuset och får vara högst 1,8 meter.

Det är tillåtet att bygga skärmtak över uteplatser i anslutning till bostadshus och över altaner, balkonger eller entréer utan bygglov. Skärmtakens sammanlagda yta får vara högst 15,0 kvadratmeter.

Avståndet till tomtgräns ska vara minst 4,5 meter. Om du inte kommer överens med din granne om annat. Om tomten gränsar mot gata, väg, park eller annan allmän plats krävs bygglov.