Hoppa till huvudinnehåll

Förhandsbesked

Om du har planer på att bygga något utanför detaljplan som kräver bygglov, kan du först söka förhandsbesked. Förhandsbeskedet är ett sätt för dig att tidigt få reda på om det du planerar att bygga överhuvudtaget är möjligt att bygga på just den plats som du tänkt dig.

Ett positivt förhandsbesked ger dig rätten att vidta en viss åtgärd på en viss plats, under förutsättning att du ansöker om bygglov inom två år från det att förhandsbeskedet vann laga kraft. Innan du börjar bygga måste du ansöka och invänta beslut om bygglov samt startbesked. Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov.

Om fastigheten omfattas av strandskydd kan även strandskyddsdispens krävas.

Mer information

Mer om förhandsbesked från
Boverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2022-09-06 13:05:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Björn Rabenius

Chef samhällsbyggnadsförvaltningen

0157 - 43 02 60