Hoppa till huvudinnehåll

När krävs förhandsbesked?

Om ny bebyggelse ska uppföras på en plats som inte omfattas av en detaljplan och om åtgärden kräver bygglov kan du först ansöka om ett förhandsbesked.

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område, till exempel om du äger eller ska köpa en obebyggd tomt eller bit mark som du vill bygga på. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

I städer och samhällen finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Områden på landsbygden är sällan detaljplanelagt, därmed är det mer osäkert vad du får bygga och då kan det vara bra att söka förhandsbesked innan du söker bygglov.

Info

Mer om förhandsbesked från
Boverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-03-12 11:06:24