Hoppa till huvudinnehåll

Vad prövas i ett förhandsbesked?

I ett förhandsbesked prövar samhällsbyggnadsnämnden om platsen är lämplig för det du vill bygga.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar ditt förhandsbesked mot plan- och bygglagen, miljöbalken och kommunens översiktsplan. Det innebär bland annat att samhällsbyggnadsnämnden måste ta hänsyn till såväl riksintressen som regionala intressen och de ställningstagande som står skrivna i översiktsplanen.

Samhällsbyggnadsnämnden prövar inga detaljfrågor som exempelvis byggnadens utformning i förhandsbeskedet. Det görs senare när du ansöker om bygglov.

 

Mer information

Mer om riksintressen från
Boverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2019-03-12 12:05:54