Riksintressen

Riksintressen gäller geografiska områden som har utpekats därför att de innehåller nationellt viktiga värden och kvaliteter.

Begreppet riksintresse används om två olika typer av områden. Dels större områden som riksdagen beslutat om i 4 kap. miljöbalken dels områden som är riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken och där den ansvariga nationella myndigheten har ett ansvar för att ange anspråk.

Riksintresseområden i Flens kommun redovisas i kommunens översiktsplan.

Mer information

Mer om riksintressen från
Boverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-01-11 13:41:35