Hoppa till huvudinnehåll

Vilka handlingar behövs?

Kommunen behöver flera handlingar för att kunna bedöma ett förhandsbesked. Nedan listas samtliga. Notera att ansökan är inte komplett om inte alla handlingar finns med.

För att bedöma din ansökan behöver vi:

  • Ansökningsblankett.
  • Situationsplan som anger bebyggelsens placering.
  • Tilltänkt infartsväg.
  • Tänkt avstyckning av tomt.
  • Ev. andra utredningar eller tillstånd. Exempelvis strandskyddsdispens.

Övrig information

Beslut ska fattas inom 10 veckor efter komplett ansökan. Tiden räknas från att anmälan är komplett, det vill säga när samhällsbyggnadsnämnden har fått in samtliga handlingar som behövs för att fatta ett beslut. Om samhällsbyggnadsnämnden behöver mer tid för att fatta ett beslut kan handläggningstiden förlängas med 10 veckor.

Strandskyddsdispens samt enskilt vatten- och avloppslösning ansöks hos miljöavdelningen på Flens kommun.

Info

Mer om förhandsbesked Boverket

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-08-21 10:29:01