Hoppa till huvudinnehåll
Ungefärlig placering för masten

Ungefärlig placering för masten

Mobilmast i Malmköping

På denna sida samlas information kring ansökan om att bygga en mobilmast på Heden i Malmköping.

Den 21 januari 2020 inkom en ansökan från telekommunikationsföretaget Tre gällande anläggning av ett fackverkstorn, i vardagligt språkbruk kallat mobilmast, samt en teknikbod på fastigheten Malmköping 2:11 (se kartbilden). Masten är tänkt att bli 60 meter hög och ska användas till att serva det allmänna mobilnätet i Malmköping. Teknikboden planeras bli åtta kvadratmeter stor och knappt tre meter hög.

Vad har hänt i ärendet?

I början av februari skickade samhällsbyggnadsförvaltningen ut information till ungefär 100 personer som är ägare till närliggande fastigheter i syfte att inhämta synpunkter på ansökan. Ansökan är också sänd till en lång rad remissinstanser, däribland Länsstyrelsen Södermanlands län, Strålsäkerhetsmyndigheten, Riksantikvarieämbetet och Sörmland Vatten. Remissinstanserna ska inkomma med sina utlåtanden senast 7 mars 2020.

Vill du tycka till om ärendet?

Allmänhetens intresse i frågan är viktig för samhällsbyggnadsförvaltningen. Har du synpunkter eller frågor kring ansökan är du välkommen att ringa 0157 – 43 00 00 (vx) eller mejla samhallsbyggnad@flen.se. Väljer du att mejla, använd följande beteckning (diarienummer) i ämnesraden: SBN/2020:34. Dina synpunkter ska vara inkomna senast 25 februari 2020.

Vill du titta på ansökningshandlingarna finns de på Plan- och byggkontoret på Sveavägen 1 i Flen (Stadshuset).

Bilderna nedan är illustrationer över hur det skulle se ut efter att masten är på plats.

Ungefärlig placering för masten

Ungefärlig placering för masten

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-02-18 10:02:15

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Ricky Mehrabi

Bygglovshandläggare

0157 - 43 02 98

Karin Tibbelin

Plan- och exploateringschef

0157 - 43 02 99