Hoppa till huvudinnehåll

Om kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska föreslås i bygglovsansökan. Samhällsbyggnadsnämnden ska godta kontrollansvarig vars kompetens har styrkts genom certifiering.

Vad gör den kontrollansvarige?

Den som byggherren anmält som kontrollansvarig ska delta i byggsamråd och närvara vid både kontroller och besiktningar av byggprojektet. Om byggprojekt är stort kan byggherren utse flera kontrollansvariga som ansvarar för olika delar av projektet.

Vem kan bli kontrollansvarig?

Den som ska utses till kontrollansvarig för ett byggprojekt måste vara certifierad och ha godkänts av Samhällsbyggnadsnämnden, för det enskilda byggprojektet.

Hur ansöker jag om kontrollansvarig?

En kontrollansvarig ska föreslås redan i bygglovsansökan. Ansökan ska göras skriftligen i samband med bygglovsansökan/anmälan till Samhällsbyggnadsnämnden. Om du är osäker på vad som gäller kan du kontakta oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Om du vill veta mer om kontrollansvariga och certifiering hittar du mer information i länken till höger.

Mer information

Mer information om kontrollansvarig och certifiering hittar på Boverket.se


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.