Hoppa till huvudinnehåll

Start- & slutbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän Samhällsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked. Det krävs även ett slutbesked för alla åtgärder som omfattas av ett startbesked.

För att få ett startbesked ska byggherren kunna visa att åtgärden antas uppfylla kraven i plan- och bygglagen med tillhörande föreskrifter.

Innan startbesked beviljas kan man behöva hålla ett tekniskt samråd med kommunens handläggare, sökande och kontrollansvarig där kraven för bygget gås igenom. Vid enklare åtgärder kan startbesked fås i samband med bygglovet.

För att få slutbesked krävs att byggherren visar att alla krav som gäller för åtgärden enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte anser att det finns skäl att ingripa med tillsyn.

Byggnaden får ej tas i bruk innan ett slutbesked har erhållits från Samhällsbyggnadsnämnden.

Mer information

Läs mer om startbesked och slutbesked på Boverkets hemsida.


Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.