Hoppa till huvudinnehåll

Dricksvatten

Det är viktigt att du som har en egen brunn av och till kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Bygg- och miljöavdelningen kan bistå med råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

Analysera ditt vatten

Ta ett vattenprov för att ta reda på om vattnet är bra. Om det skulle visa sig att du har dåligt dricksvatten är det ditt ansvar att åtgärda det. Laboratorier som analyserar dricksvatten kan du hitta i telefonkatalogen eller på Eniro:s hemsida under ”laboratorier”. Av laboratoriet får du provtagningsflaskor och anvisningar för provtagning. Laboratorierna kan också ge råd om dricksvatten. SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och kontroll, har uppgifter om laboratorier som är ackrediterade (godkända) för att analysera dricksvatten. Se SWEDAC:s hemsida.

Läs mer om dricksvatten

Information om enskilda dricksvattenbrunnar finns på Sveriges Geologiska Undersökningar, SGU:s hemsida flik Geologi i samhället,
Socialstyrelsens allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten SOSFS 2003:17 (samt ändringar SOSFS 2005:20) finns på Socialstyrelsens hemsida se Regler och vägledning/Författningar SOSFS.

Större vattentäkter och enskilda brunnar hos livsmedelsföretag ska anmälas

Bygg- och miljöavdelningen utövar tillsyn över större vattenverk och enskilda brunnar hos livsmedelsföretag. Dessa räknas som livsmedelsanläggningar och ska anmälas för registrering hos Bygg- och miljöavdelningen:

  • Vattentäkter som tillhandahåller mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn eller försörjer fler än 50 personer.
  • Alla enskilda dricksvattenbrunnar som förser livsmedelsföretag med vatten (såsom caféer, restauranger, campingar, gästhamnar, servicehem, friluftsanläggningar).

Om man hanterar vatten enligt ovanstående punkter ska man följa Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30).

Mer information om livsmedelsanläggningar hittar du i länken här till höger.