Hoppa till huvudinnehåll
Drönarbild Över Orrhammaren

Sjöar och vattendrag

I Flens kommun finns över hundra sjöar och vattendrag. De allra flesta ingår i Nyköpingsåns vattensystem, det vill säga, rinner förr eller senare ut i Nyköpingsån som i sin tur rinner ut i Östersjön i Nyköping.

Kommunen är en av många medlemmar i Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund. Förbundet är en ideell organisation som bland annat övervakar vattenkvaliteten i systemet. Du kan läsa mer på förbundets hemsida.

Sveriges sjöar vattendrag och kustvatten är indelade i fem vattendistrikt. Flens kommun ingår i Norra Östersjöns vattendistrikt. I varje vattendistrikt finns en vattenmyndighet. Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt har klassificerat och antagit miljökvalitetsnormer för ett antal så kallade vattenförekomster. På Länsstyrelsens webbplats VISS kan man se uppgifter om kvalitet med mera i ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) samt grundvatten.

Kalkning av försurade sjöar har pågått i Flens kommun sedan 80-talet. Kalkningen görs utifrån en regional kalkningsplan som tas fram av länsstyrelsen. I Flens kommun ingår fyra sjöar i programmet (Ältaren, Ungsjön, Hedsjön och Acksjön). Kalkningen sköts och bekostas av kommunen (som upphandlar entreprenör). Kommunen får statsbidrag till verksamheten.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2023-01-16 10:14:26

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44