Hoppa till huvudinnehåll
Person håller i ett grönt blad som är format som ett hjärta

Tips för en hållbar vardag

Här kommer lite tips för en hållbar vardag.

Minska avfallet – återanvänd – återvinn

Avfall är sådant vi inte längre vill ha kvar. Att ta hand om avfall kräver resurser. Vi behöver därför se till att det uppstår så små mängder avfall som möjligt. Genom att ge bort eller sälja det som fortfarande är användbart men som man inte längre vill ha eller behöver, undviker man att skapa avfall. Mycket kan också återanvändas. I Flens kommun går det att lämna till second hand-butiker, vid vissa återvinningsstationer och till återvinningscentralen vid Frutorp.

Ät miljö- och klimatsmart

Maten vi äter påverkar miljön mer än du kanske vet. Så mycket som en fjärdedel av hushållens påverkan på klimatet kommer från maten. Om vi ändrar på hur vi äter skulle vi kunna halvera utsläppen av växthusgaser. Samtidigt skulle vi äta nyttigt och spara pengar. (Livsmedelsverket) Här kan du få tips på miljö- och klimatsmart mat: Livsmedelsverket – Miljö.

Att minska matsvinnet är också ett sätt att äta miljö- och klimatsmart, det vill säga att kasta så lite mat som möjligt. Det krävs energi för att framställa mat. Även om man kan omvandla maten till biogas är det ändå en förlust av energi.

Res klimatsmart

De allra flesta bilresor är korta, mindre än fem kilometer. Att cykla och gå är givetvis det minst klimatpåverkande sättet att ta sig fram. Det bidrar också till god hälsa och bättre luft. Att åka kollektivt, med buss eller tåg är möjligt för många. Det är ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Flygresor innebär stora utsläpp av växthusgaser. Att resa mer sällan och vara borta längre när man väl reser är ett sätt att minska sin klimatpåverkan. För den som behöver köra bil finns idag många alternativ för att köra fossilfritt, till exempel elbilar i olika prisklasser. Samåkning är också ett bra alternativ.

Naturvårdsverkets hemsida kan du läsa om hur olika sätt att resa påverkar klimatet.

Förnybar el

Med förnybar el menas el framställd av förnyelsebara energikällor som sol, vind, vattenkraft, biomassa, vågkraft. Till skillnad mot kol, olja och torv bidrar inte förnyelsebara energikällor till ökat koldioxidutsläpp.  Uran, som används för framställning av kärnkraft, är en ändlig resurs och förnyas inte. Flera elleverantörer säljer förnyelsebar el.

Spara energi

Även om man använder el från förnybara energikällor, är det bra att spara energi. Det kan man göra till exempel genom att sänka inomhustemperaturen, justera temperatur i kyl och frys och byta till mer effektiv belysning. På Energimyndighetens hemsida finns en rad tips på hur du kan spara energi.

Undvik gifter i vardagen

Vi omger oss med en mängd kemiska ämnen och produkter i vardagen. En del är skadliga för hälsan och bör undvikas så långt som möjligt.  Miljömärkning är till hjälp när man vill handla miljövänligt. Naturskyddsföreningens märkning ”Bra Miljöval” kan till exempel hjälpa dej att hitta sådana  produkter som är minst skadliga för miljön.Andra miljömärkningar är Svanen och EU-blomman (EU Ecolabel). På Kemikalieinspektionens hemsida kan du hitta mycket information om gifter i vardagen och hur man kan undvika dem.

Testa din klimatpåverkan

Vi bidrar alla mer eller mindre till utsläpp av klimatpåverkande så kallade växthusgaser, i huvudsak koldioxid (CO2). På Klimatkontots webbplats kan du testa för att se ditt bidrag, men också hur du kan minska din klimatpåverkan.

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2023-01-16 10:19:44

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44