Hoppa till huvudinnehåll
Tågräls med grönt lok i bakgrunden

Trafik och transporter

En angelägen uppgift för kommunen är att underlätta cykling och resor med kollektivtrafik. 

Cykelbanor utmed statliga vägar byggs och sköts av Trafikverket. Inne i tätorterna byggs och sköts cykelbanorna av kommunen. Antalet gång- och cykelvägar på kommunens vägar utökas årligen, tack vare arbete med statlig medfinansiering. Här arbetas för att skapa ett tydligare gång- och cykelnät på kommunens vägar runt om i kommunen.

Arbete pågår för att förbättra möjligheten att byta från cykel eller bil till tåg. Vid buss- och tågstationen i Flen finns en pendlarparkering för både bilar och cyklar. Intill stationsbyggnaden har dessutom en cykelpump satts upp. I Hälleforsnäs finns cykel- och bilparkering i anslutning till tågstationen.

Cykla och åk kollektivt
Flens kommun arbetar tillsammans med Sörmlandstrafiken och bussbolag för att förbättra kollektivtrafiken. Det handlar bland annat om att matcha tidtabellerna så bra som möjligt för arbetspendling, skoltider och byten – till exempel till tåg.

Flen har goda tågförbindelser. Till Västerås och Linköping går entimmestrafik på vardagar och till Stockholm och Hallsberg går tåg varje timme under morgon/förmiddag och sen eftermiddag/tidig kväll. Tågen mellan Västerås och Linköping stannar också i Hälleforsnäs, vilket ger orten goda förbindelser.

Samverkansprojekt för ökat hållbart resande
Flens kommun ingår i flera projekt i syftet att öka andelen hållbara resor. Kommunen är med i Rena resan, som är ett EU-finansierat projekt som drivs av flera regioner. För Sörmlands del är Region Sörmland projektledare och deltagare är Flen och Eskilstuna kommun. I projektet driver vi kampanjer, skapar informationsmaterial och gör fysiska förändringar i stadsmiljön. Bland annat har anställda på Stenhammarskolan fått prova på livet med elcykel.

Flens kommun arbetar också i nätverk tillsammans med Region Sörmland och Sörmlands övriga kommuner för att förbättra möjligheterna kring hållbart resande i regionen. Tillsammans hjälps vi åt att öka andelen hållbara resor!

Sidansvarig: Josefin Smeds
Senast uppdaterad: 2021-07-20 14:35:06

Vi hjälper dig

Saknar du information?
Kontakta någon av oss.

Josefin Smeds

Miljöstrateg

0157 - 43 00 44

Emelie Palmberg

Infrastrukturstrateg

0157 - 43 00 35