Hoppa till huvudinnehåll
Två händer som håller ett rött hjärta i plast.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn regleras i miljöbalken. Det handlar om att hindra eller undanröja olägenheter både för människors hälsa och miljön.

Olägenhet betyder störningar som kan vara skadliga för människors hälsa – som inte är av liten omfattning eller tillfälliga. Olägenheter förknippas ofta med en dålig inomhusmiljö där det kan handla om dålig ventilation, fuktskador, mögel, buller, lukt, radon etc. Det kan också röra sig om störningar från husdjur, eldning och dålig avfallshantering. Har du en dålig inomhusmiljö på din arbetsplats så ska du vända dig till din chef och/eller skyddsombud eftersom inomhusmiljö som rör din arbetsplats regleras enligt Arbetsmiljölagen.

Kontakt

Miljöavdelningen Flens kommun
För att underlätta för dig som vill komma i kontakt med oss har vi telefontider.
Det innebär att det alltid finns en tjänsteperson som svara på nedan angivet telefonnummer och tid.

Telefonnummer 0157-43 02 67
Måndag 10-12
Tisdag    13-15
Onsdag  10-12
Torsdag 13-15
Fredag   10-12

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se

 

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2020-05-13 09:19:17