Hoppa till huvudinnehåll
Två händer som håller ett rött hjärta i plast.

Hälsoskydd

Hälsoskyddstillsyn regleras i miljöbalken. Det handlar om att hindra eller undanröja olägenheter både för människors hälsa och miljön.

Olägenhet betyder störningar som kan vara skadliga för människors hälsa – som inte är av liten omfattning eller tillfälliga. Olägenheter förknippas ofta med en dålig inomhusmiljö där det kan handla om dålig ventilation, fuktskador, mögel, buller, lukt, radon etc. Det kan också röra sig om störningar från husdjur, eldning och dålig avfallshantering. Har du en dålig inomhusmiljö på din arbetsplats så ska du vända dig till din chef och/eller skyddsombud eftersom inomhusmiljö som rör din arbetsplats regleras enligt Arbetsmiljölagen.

Kontakt

Bygg- och miljöavdelningen, Flens kommun

Telefonnummer 0157-43 00 00

Du kan alltid mejla in dina frågor till
E-post: samhallsbyggnad@flen.se