Hoppa till huvudinnehåll

Buller

Det är sällan eller aldrig helt tyst i vår omgivning. Ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa kallas för buller.

Vad som uppfattas som buller kan bero på typen av bullerkälla, mottagningsförhållanden och personens känslighet vilket kan variera från person till person.

När man bedömer vilka krav som ska ställas på den eller det som bullrar utgår man dock främst utifrån gällande riktvärden. Dessutom bedömer man vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda.

Vem kan göra en mätning?

Sök efter ”akustikkonsulter” på till exempel Eniro eller annan söktjänst på internet. Där hittar du företag som kan hjälpa dig att göra en mätning. Bygg- och miljöavdelningen gör inte mätningar.

Höga ljudnivåer

På många ställen i samhället utsätts vi för höga ljudnivåer som kan resultera i hörselskador. Det är ofta ställen som vi frivilligt besöker som till exempel konserter (både inomhus och utomhus), diskotek, gym och biografer.

Riktvärden och lagstiftning

Buller i och i anslutning till bostaden
Beroende på var man upplever sig störd av bullret används olika bedömningsgrunder och riktvärden. Riktvärden finns för buller inomhus såväl som utomhus.

Folkhälsomyndighetens riktvärden
Är man störd av buller inne i bostaden med stängda fönster och dörrar tillämpas Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller inomhus (se länk till höger). Riktvärden inomhus anges för kontinuerligt buller (dBA eq), maximala ljudnivåer (dBA max) samt för kontinuerligt buller på låga frekvenser (dB).

Buller från trafiken

Buller från vägtrafik, men även i vissa fall spår-, flyg- och till och med båttrafik, orsakar höga ljudnivåer både inomhus och utomhus. Det är Trafikverket som har ansvar för spår- och flygtrafik. Har du synpunkter på buller från spår- och flygtrafik ska du vända dig till Trafikverkets kundtjänst på telefon 0771-921 921 de har öppet dygnet runt.

Buller från byggarbetsplatser

Normalt brukar byggarbetsplatser generera ljudnivåer som är så pass höga att de sällan klarar riktvärdena som gäller utöver kl. 07.00-19.00 (vardagar)

Eftersom byggarbetsplatser är begränsade i tiden anses dessa bullerstörningar normalt som tillfälliga vilket medför att miljöavdelningen i de flesta fall inte driver sådana ärenden. Innan kommuniceringar och krav på utredningar, samt svarstider passerat, har byggena oftast färdigställts eller närmat sig färdigställandet.