Hoppa till huvudinnehåll

Fukt & mögel

Fuktfläckar eller missfärgningar på väggar, golv eller tak kan vara tecken på mögel- och fuktskador. Det kan också visa sig genom mögellukt, färg som flagnar och tapet eller mattor som bubblar sig.

Varför uppstår skadorna?

Mögel trivs bra i fuktiga miljöer. Därför är badrum särskilt utsatta. Läckande vatten- och avloppsstammar är också en vanlig orsak till fukt och mögel. Skador i badrummet kan även bero på att ventilen inte klarar av all fukt som kommer från duschen och tvätten. Se över tätskikten i golv och tak så att dessa fungerar som de ska. Markfukt kan också skapa problem för dig som bor i småhus.

Hur du kommer tillrätta med problemet

Kontakta din fastighetsägare som ansvarar för inomhusmiljön. Du som bor i bostadsrätt pratar med föreningens styrelse. Styrelsen har utredningsansvaret, även om du som bostadsrättsinnehavare kan komma att stå för kostnaderna i efterhand. Hjälper inte detta kan du prata med bygg- och miljöavdelningen som kan via föreläggande ställa krav på undersökning och eventuella åtgärder.