Luften i din bostad

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.

Vilken temperatur bör man ha i hemmet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 18°C i luften och under 15°C på golvet. När det gäller förskolor och äldreboende ska temperaturen inte gå under 20°C. En bra inomhusmiljö ska heller inte överstiga 28°C för att det ska vara behagligt.

Temperaturen upplevs på olika sätt

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Drag i bostaden

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön. Möbler och gardiner som skymmer element kan också skapa drag. Luften hinner då inte värmas upp ordentligt utan går direkt ut i bostaden. Normalt ska hastigheten inte överstiga 0,15 meter per sekund.

Torr eller fuktig luft?

Många upplever inomhusluften som torr. Kanske även du. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Det kan också bero på damm eller föroreningar. Ditt hem bör även ha en luftfuktighet på 25-50 procent. Vill du minska risken för kvalster i bostaden ska fuktigheten inte överstiga 45 procent. Detta förutsätter att du har en bra ventilation.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler. Om inte detta hjälper kan miljökontoret förelägga din fastighetsägare/ bostadsrättsförening att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta miljöinspektör för hälsoskyddsområdet:

0157-43 03 22

0157-43 02 65

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-01-29 13:01:27