Hoppa till huvudinnehåll

Luften i din bostad

Du vistas i ditt hem en stor del av livet. Därför är en bra inomhusmiljö med rätt temperatur och luftfuktighet viktig för din hälsa.

Vilken temperatur bör man ha i hemmet?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar 20–24°C inomhus. Temperaturen bör inte vara under 20°C i luften och under 18°C på golvet.

Temperaturen upplevs på olika sätt

Väggarnas isolering, fönstrens storlek och bostadens läge påverkar hur du upplever temperaturen. Ligger din bostad till exempel nära portuppgången, garaget eller liknande utrymme känns det ofta kallare än vad det är. I dessa fall är det mer rättvist att mäta den så kallade operativa temperaturen, som är ett medelvärde av luftens och övriga ytors temperatur.

Drag i bostaden

Fönster och dörrar som inte är täta kan orsaka drag i ditt hem. Väggar och tak som har lägre temperatur än luften ger också en känsla av drag. Därför är isoleringen viktig när det kommer till inomhusmiljön.

Torr eller fuktig luft?

Många upplever inomhusluften som torr. I de flesta fall räcker det med att sänka temperaturen, eftersom varm luft kan kännas torr. Försämrad luftkvalitet kan bero på bristfällig ventilation. Se även fliken ”Ventilationen i din bostad” till vänster.

Vem ansvarar för inomhusklimatet i bostaden?

Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som ansvar för att inomhusmiljön uppfyller Folkhälsomyndighetens regler. Om inte detta hjälper kan miljöavdelningen förelägga din fastighetsägare/ bostadsrättsförening att mäta drag och temperatur samt åtgärda eventuella problem.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:19:10