Hoppa till huvudinnehåll

Störande lukter i bostaden

Matos, röklukt och avfall är exempel på lukter som ibland tar sig in från grannar, restauranger, tvättstugor, soprum och trapphus.

Lukterna tar sig in i bostaden via ventilationssystemet, brevinkastet, bjälklaget eller uteluftventilerna.

Förebygg och åtgärda problemet

Håll uteluftsventilerna öppna i din bostad för att förebygga problemet. Dina fönster ska däremot vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matoset. En väl fungerande ventilation är av största betydelse för att hålla undan oönskade lukter utifrån.

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten informerar du innehavaren om att du är störd av lukten. Restaurangägaren måste få en möjlighet att åtgärda eventuella brister innan du vänder dig till miljöavdelningen.

Varför uppstår problemen?

Stängda uteluftsventiler – undertryck i lägenheten bildas när fönster och ventiler är stängda. Bakdrag skapas därmed i ventilerna och luft från andra lägenheter kommer in hos dig.
Otäta ventilationskanaler – gamla hus byggda främst innan 1950-talet kan ha murade ventilationskanaler som inte är täta.
Installation av köksfläkt – köksfläktar och så kallade paxfläktar i badrum som är kopplade till en gemensam ventilationscentral kan orsaka bakdrag.
Otätheter i huset – äldre hus kan ha otäta väggar vilket gör att sprickor och hål skapar kanaler där lukt kan passera.
Trapphus – när det blir ett övertryck i lägenheten, jämfört med trapphuset, bildas en luftström som tar sig ut från lägenheten. Detta gäller även för sopnedkast och underliggande garage.
Lukt utifrån – öppna fönster eller friskluftsventilationer som är placerade nära andra ventilationer eller fönster gör att lukter kan komma in i bostaden.
Lukt inifrån – Misstänker du fukt- och vattenskador, eller upplever andra avvikande långvariga lukter, ska du vända dig till din fastighetsägare eller förening som får utreda lukten eller den misstänkta skadan.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:19:38