Hoppa till huvudinnehåll

Skadedjur & ohyra

Råttor, möss och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal.

De kan då göra stor skada genom till exempel att angripa livsmedel, textilier och träslag. Exempel på ohyra kan vara mjölbaggar, ängrar, myror, silverfiskar, getingar, flugor och kackerlackor. Med skadedjur avses endast möss och råttor.

Här kan du läsa om hur du som privatperson kan undvika att få problem med ohyra och skadedjur i ditt hem eller i din närmiljö.

Miljöavdelningen utför inga saneringar av skadedjur eller ohyra.

Ansvar och sanering

Enligt miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur. Fastighetsägaren kan motverka angrepp från skadedjur genom att städa och hålla rent så att insekter inte får en chans att föröka sig. En skadedjurs försäkring ingår i de flesta hemförsäkringar. När det gäller råttor och möss ska man begränsa deras tillgång till föda, till exempel ska soptunnor och kompostbehållare vara täta.

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för att ohyra förekommer i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte efterlevs kan du själv få komma att stå för kostnaden för att utrota ohyran. Styrelsen är dock alltid skyldig att – om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus – vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. När det gäller de vanligaste arterna av skadedjur (till exempel insekter, råttor eller möss) kan en villaägare ofta lösa problemet genom att tala med sitt försäkringsbolag. Det brukar nämligen alltid ingå en skadedjursförsäkring i villaförsäkringen.

Förhindra eller få bort vanliga typer av ohyra

Myror

De vanligaste myrorna som invaderar våra hem i jakt på föda är svartmyran eller trädgårdsmyran. Den första myran som hittar något ätbart lämnar ett luktspår efter sig på väg tillbaka till boet och sedan är myrstigen ett faktum.

Förebygga problem

 • Håll rent i köket, framför allt på våren, och torka bort sött spill efter saft, sylt, kaksmulor och annat sockrigt.
 • Ser man till att det inte finns sprickor och hål i lister och fasaden försvårar man för dem att ta sig in.
 • Att hålla grunden fri från fukt är ett sätt att förebygga deras bobyggande. Myror trivs i fuktiga miljöer, om du har problem med myror kan det innebära en dold fuktskada i din bostad.

Om du har problem med myror

Försök följa spåren av myrorna tillbaka till boet, så kan du gräva bort det eller försöka utrota myrsamhället med något av de myrgift som finns på marknaden. Att bara torka bort doftspåret i köket fungerar tyvärr inte, myrorna hittar nya vägar.

Vägglöss
Vårt ökande resande och köp av möbler på second hand har bidragit till att vägglössens spridning ökat på senare tid. Vägglusen sprider inte smitta, den största hälsorisken är överföring av bakterier från händerna då man kliar sig.

Förebygga problem

 • Skaka ur väskan och kläder noga utomhus efter utlandsresan. Lägg väskan och packningen i frysen eller bastun eftersom vägglusen inte tål stark värme eller kyla.

Om du fått vägglöss

 • Misstänker du att du har vägglöss kan du kontrollera det genom att sätta upp en klisterfälla, dubbelhäftande tejp runt sängen, som krypen fastnar i.
 • Det är mycket besvärligt att bli av med vägglöss och kräver professionella skadedjurssanerare. Saneringen kan ta flera veckor.

Förebygga problem med ohyra samt råttor och möss

 • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
 • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
 • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
 • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
 • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.
 • Ta hand om dina sopor. Håll rent utrymmen som kan dra till sig råttor/möss.
 • Om du har picnic i park eller på allmän plats, släng dina rester i en soptunna.
 • Ta hand om fallfrukt i trädgården. När det hamnat på marken kan det ätas av både möss och råttor.

Om du fått problem

Om du har fått problem med möss eller råttor inomhus kanske en mus- eller råttfälla kan ta hand om djuren. För att bli av med möss behöver du placera ut flera fällor där du tror att mössen håller till. Utomhus kan ett saneringsföretag hjälpa till.

Sidansvarig: Björn Rabenius
Senast uppdaterad: 2018-08-22 07:21:31