Hoppa till huvudinnehåll

Skadedjur och ohyra

Råttor, möss och insekter kan klassas som ohyra eller skadedjur när de finns på en olämplig plats i ett olämpligt antal.

De kan då göra skada genom att till exempel angripa livsmedel, textilier, ledningar och träslag. Exempel på ohyra och skadedjur är vägglöss, råttor, silverfiskar, ängrar, kackerlackor, mjölbaggar och träskadeinsekter. Här kan du läsa om hur du som privatperson kan undvika att få problem med ohyra och skadedjur i ditt hem eller i din närmiljö.

Bygg- och miljöavdelningen utför inga saneringar av skadedjur eller ohyra.

Ansvar och sanering

Enligt Miljöbalken är det fastighetsägarens ansvar att hålla bostaden fri från skadedjur. Fastighetsägaren kan motverka angrepp från skadedjur genom att städa och hålla rent så att insekter inte får en chans att föröka sig. En skadedjursförsäkring ingår i de flesta hemförsäkringar. När det gäller råttor och möss ska man begränsa deras tillgång till föda, till exempel ska soptunnor och kompostbehållare vara täta.

I hyresrätt

Möbler eller andra föremål som du vet, eller har anledning att misstänka är angripna av skadedjur får inte tas in i bostaden. Oavsett hur ohyran kommit in i lägenheten är du som hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden så fort du upptäcker ohyran. Hyresvärden ansvarar sedan för saneringen. Om du som bor i hyresrätt är ansvarig för ohyran i bostaden kan hyresvärden kräva ersättning för saneringskostnaderna.

I bostadsrätt

Du som bor i en bostadsrätt har enligt Bostadsrättslagen ansvar för att det inte kommer in ohyra i din lägenhet. Om det inte följs kan du själv få stå för kostnaden för utrotning. Styrelsen är dock alltid skyldig, om det gäller en bostadslägenhet som utgör en del av ett hus, att vidta åtgärder för utrotande av ohyran.

I villa eller radhus

Äger du en villa eller ett radhus ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta. När det gäller de vanligaste arterna av skadedjur (till exempel insekter, råttor eller möss) kan en villaägare ofta lösa problemet genom att tala med sitt försäkringsbolag. Det brukar nämligen alltid ingå en skadedjursförsäkring i villaförsäkringen.

Förebygg problem med skadedjur och ohyra

  • Städning är ett enkelt sätt att hålla ohyra och skadedjur borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig.
  • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget.
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna.
  • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken.
  • Soprummen ska vara täta och soptunnorna bör alltid vara hela. Detsamma gäller för komposter.
  • Ta hand om dina sopor och ta hand om fallfrukt i trädgården. Håll rent i utrymmen som kan dra till sig råttor och möss.
  • Om du har picknick i park eller på allmän plats, släng dina rester i en soptunna.