Hoppa till huvudinnehåll

Hygienisk verksamhet

Om du planerar att starta en verksamhet där allmänheten erbjuds hygienisk behandling där det finns risk för blodsmitta, måste du i förväg anmäla detta till samhällsbyggnadsnämnden. Anmälan ska göras minst sex veckor innan du startar eller arrangerar en verksamhet med fotvård, akupunktur, piercing, tatuering eller andra behandlingar där du använder stickande eller skärande instrument. Även solarier ska anmälas enligt strålskyddslagen.

När man blir piercad eller tatuerad, eller får akupunktur, punkteras kroppens eget skydd i form av hud eller slemhinnor. Det innebär alltid en hälsorisk och därför är det mycket viktigt att ha goda rutiner när det gäller hygien.

Egenkontroll

Alla verksamheter med hygienkrav ska bedriva egenkontroll. Den kan till exempel handla om ansvarsfördelning, städrutiner, avfallshantering, kontroll av utrustning och listning av de kemiska produkter som används i verksamheten. Egenkontrollen ska dokumenteras och finnas tillgänglig i lokalen.

Socialstyrelsen har givit ut allmänna råd och en handbok för hygieniska verksamheter, se länkar till höger.

 

Krav på hygienlokaler

När du väljer lokal bör du tänka på att lokalen är så stor att rena ytor kan skiljas från smutsiga ytor. Det måste finnas en plats för hantering av smutsiga instrument, och en annan plats för desinficerade och sterila instrument. I behandlingslokalen ska det finnas ett tvättställ för handhygien (utöver handtvättstället på toaletten). Vid fotvård bör det också finnas en utslagsvask för fotkarsvatten i behandlingsutrymmet eller i direkt anslutning. Utrymme för städutrustning samt utslagsvask med kallt och varmt vatten är något som också ska planeras in från början.

Hygien

Använd personalkläder som är lätta att tvätta och som inte används för privat bruk. Kortärmat underlättar rengöring av händer och underarmar. Använd inte ringar, armband och armbandsklocka när du arbetar. Tvätta händerna noggrant före och efter varje behandling. Använd flytande tvål och pappershanddukar. Desinficera händerna och låt dem lufttorka innan du tar på engångshandskar. Desinficera alltid den hud som ska penetreras. Det gör du enklast med en tvättkompress med desinfektionsmedel.

Ventilation och luft

För att minska infektionsrisken är det viktigt att ventilationen ger tillräcklig luftväxling och att temperaturen är bra. Uteluftsflödet får inte vara mindre än 7 liter/sekund för varje person som beräknas vistas i lokalen samtidigt. Rökning i lokaler där allmänheten har tillträde är inte tillåten, och husdjur får inte vistas där.

Hantering av stickande och skärande avfall

Skärande eller stickande avfall (exempelvis nålar och skalpeller) är riskavfall som ska tas omhand av företag med särskilt tillstånd för transport av farligt avfall. Antingen kan ett avtal slutas med ett företag som erbjuder hämtning av denna typ av avfall, eller så kan ni själva kontakta länsstyrelsen för att bli godkänd som egen transportör av avfallet. Viktigt är att avfallet packas i ett godkänt emballage. Det innebär att avfallet ska läggas i en behållare av ett material som hindrar genomträngning, exempelvis hårdplast eller plåtburk med tättslutande lock.